loading...


SJÄLVPRAKTIK
Yoga är bäst när du börjar praktisera själv vid sidan av att du går på klasser för en lärare. För att hjälpa dig på vägen har jag öppet studion vissa dagar då du kan komma och praktisera själv. Jag kommer under denna tid även vara där och praktisera, så jag finns tillgänglig för frågor men främst är denna tid till för att du skall börja ta ansvar för din praktik och lära dig mer om Yoga. Yoga är en resa inåt i dig själv och därför fungerar det inte att bara gå på klasser där en lärare säger till en vad göra och inte. Lärarledd undervisning behöver du för att rättas in i rätt led. Vägen in i dig själv är inte lätt och kantad av känslospärrar, fysiska hämningar, ignorans, okunskap osv. en lärare är främst en vägledare när du tappat riktning eller inte ”ser”. En faktor jag tror spelar in när man har svårt att börja praktisera själv är att man hindras av rädsla; ”jag kan inte”, ”läraren petar alltid på mig och måste visa mig vad jag gör fel, det kan jag inte förstå själv” osv. När du börjar praktisera själv kommer du lära dig dubbelt så mycket Yoga, du kommer förstå mycket mer av positionerna, eftersom du måste tänka själv så kommer kroppen och sinnet minnas bättre vad som är rätt och fel och alla effekter Yogasana har får större verkan. När du praktiserar själv kommer allting redan inifrån såsom initiativ, uppmaningar och lärdomar vilket gör det MER till en resa inåt och Yoga för just DIG.
Självpraktikstiden passar dig som gått minst en introkurs. Du är välkommen när som helst under den avsatta tiden och har fri tillgång till material i salen. Självpraktiken är helt kostnadsfri och tiderna kan komma att utökas framöver.


INTRO
Du lär dig grunderna i Iyengaryoga, främst genom stående positioner. I Iyengaryoga börjar man lära sig de stående positionerna för att de är lättast att behärska samt det mest effektiva sättet att komma i kontakt med kroppen. Genom positionerna (Asana) ökar du din kroppsmedvetenhet, koncentration och du öppnar upp och förbereder kroppen på mer avancerade positioner. Vi har introduktionskurserna om 4 tillfällen, alltså 4 veckor. Man kan efter en kursomgång självklart gå en 4-veckorskurs igen.


NIVÅ 1
Vi fortsätter praktisera mycket stående Asana, men går in i fler detaljer och utökar tiden i positionerna. Du introduceras i uppochnedvända positioner, samt praktiserar mer av de övriga Asanaklasserna; bakåtböjande, vridande, sittande, magstärkande och framåtböjande. Kursen passar dig som gått minst en introkurs.

NIVÅ 2
Varje nivå fördjupar din kunskap och tar vid där den tidigare slutade. På denna nivå fördjupar du din kunskap inom och kroppen och sinnet är förberedd för mer avancerade Asana från varje Asanaklass, alltså framåtböjande, bakåtböjande, sittande, magstärkande, vridande och uppochnedvänd. Nivå 2 passar dig som gått flertalet terminer av nivå 1, rådfråga din lärare innan du byter upp till denna nivå.

SENIORYOGA
I Yoga finns något för alla att hämta, ung som äldre, frisk som sjuk, det gäller bara att anpassa för det skeende man befinner sig i. I seniorklasserna går vi igenom de klassiska grundpositonerna i Yoga, men  i lugnare tempo och anpassat för när kroppen fått lite mer begränsningar i leder och med balansen. 

TONÅRSYOGA
Passar ungdomar i åldrarna 12-18 år. Skillnaden i undervisning av ungdomar och vuxna är att undervisningen går lite snabbare och är mer fokuserad på utförande än förklarande. Som barn är man mer i kontakt med sin kropp än som vuxen, man har bättre rörlighet och har lättare att ta till sig och förstå saker genom kroppen. Tonåren är en del av människans livscykel som innebär många och snabba förändringar mentalt som kroppsligt, man får en stor hormoniell förändring och här kan Yogan hjälpa till att balansera hormonerna och ge verktyg att hantera situationen. Att börja med Yoga i ung ålder ger en bra grund för att behålla kontakten med sin kropp, utveckla sin emotionella förmåga och öka sin kroppsmedvetenhet och koncentration inför utmaningar som tonårs- och vuxenlivet innebär.