MÅNDAG
j
Kl. 17.15 - 18.15  
 Vinyāsa

     
Vinyāsa betyder bland annat att placera någonting i en särskild ordning, eller att knyta andetaget till en specifik rörelse
I denna klass växlar vi relativt snabbt mellan positionerna och håller ett konstant flöde, för att undvika skador behöver du ha vana av att praktisera Yoga samt inte ha allvarliga skador.

loading...


TORSDAG
g
Kl. 08.30 - 10.00
Yoga

Öppen klass för alla nivåer, oavsett tidigare erfarenhet. Klassen anpassas för tiden på dygnet och efter gruppen.  

loading...Kl. 10.15 - 11.30
SeniorYoga

g
I Yoga finns något för alla att hämta, ung som äldre, frisk som sjuk, det gäller bara att anpassa för det skede man befinner sig i. I seniorklasserna går vi igenom de klassiska grundpositonerna i Yoga, men i lugnare tempo och anpassat för när kroppen fått lite mer begränsningar i bla leder och med balansen.

loading...