Aktuellt

Elevbehandling i Ayurvedisk massage

Just nu tar vi emot bokningar vid förfrågan. Så vid intresse återkom per mail eller telefon/sms för bokning av tid.


Ayurveda i korthet
Ayurveda är en uråldrig indisk läkekonst som baseras på en omfattande lära. Hälsa i ett Ayurvediskt synsätt är total fråvaro av sjukdom. Ohälsa uppstår genom obalanser i kroppens olika system. Definitionen av hälsa sett ur ett Ayurvediskt synsätt kan för många skilja mot vad man är van vid att definiera som hälsa. Total frånvaro av sjukdom, obalans osv innebär t.ex. att sömnen och mag-tarmkanalen fungerar optimalt. Bara en sådan sak är för många något man bara vänjer sig vid. Att ha lite sömnsvårigheter eller då och då magbesvär är nog mer vanligt än att människor har dessa system i totalt optimal funktion. Moderna samhällen innebär på många vis stress, många av oss kanske inte uppfattar oss stressade, men faktum är att vår kropp och många av våra system och funktioner är vana vid en helt annan livsstil och dem uppfattar detta som stress. Alltså rubbas ofta dessa grundfunktioner eller till och med slås ut. Ayurveda likt som Yoga ser på oss som en helhet. Ett smärtande knä betyder någonting, inte då bara fysiskt att det finns en irritation, en inflammation eller till och med någonting som är av, det finns alltid en grundorsak till varför en smärta, inflammation eller sjukdom uppstår och det är det man inom Ayurveda och Yoga behandlar. Genom kostråd, levnadsvanor och förhållningssätt till livet ger Ayurvedan nycklar till välbefinnande. Ohälsa behandlas genom att skapa balans samt att rensa och rena . Massage är en vanlig metod  inom Ayurveda för att hjälpa kroppens system att rensa och rena sig. I massagen påverkar man flödena i kroppen och fokus är just att skapa balans samt att underlätta kroppens egna funktioner. Balans kan t.ex. vara säg att man har ett överaktivt system i kroppen, t.ex. kraftig hetta inne i kroppen, lätt till svettning osv. då kan man ge en behandling som drar ner aktiviteten i kroppen och kyler ner systemet. En annan person kan då istället vara väldigt frusen av sig, kanske trött och håglös och då kan dennes balans skapas genom att istället sätta fart på systemet och skapa mer värme.


För frågor eller för att boka tid info@yogasana.nu eller 0764275939.
Under sommaren har vi reducerade priser!!!
Uppehåll i undervisningen pga rådande situation, för mer info klicka här
Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2

Besök vår butik

Artiklar 

- Vad är Yoga?  
29 Februari 2020

https://digital.tidningen.se/shared/spread/torslanda-ockerotidningen-2020-02-29-p6-7/DVozdz8G

- Yoga ger verktyg för att jobba med dem delar i livet man vill utveckla
21 Augusti 2019
https://digital.tidningen.se/617/Torslanda-Ockerotidningen/240721/2019-08-21/r/2


- Med ambition och inspiration som ledstjärna
29 Augusti 2018
https://digital.tidningen.se/617/Torslanda-Ockerotidningen/123923/2018-08-29/r/5

              Geetaji i våra hjärtan
1944-2018

loading...