Iyengaryogaföreningen i Sverige-Norge (IYFSE)
När Iyengarmetoden började växa allt större och sprida sig utanför sitt ursprung i Pune, Indien så startades föreningar i flertalet länder på önskan av Guruji. Här i Norden har vi en gemensam förening Sverige-Norge. Det är genom denna förening som allting sker och tack vare denna att Iyengarmetoden kan praktiseras och växa sig större i vår region. Vem som helst kan engagera sig i vår förening, Yogapraktier som icke, vi är en politiskt obunden idéell organisation och ju fler vi är desto mer mångfald får vi. Läs mer här.
På IYFSEs hemsida finner du information om alla lärare och skolor i Sverige och Norge, informaiton om vad föreningen gör, senaste nytt inom Iyengarvärlden m.m.

Länkar:

Officiella hemsidan för Iyengar Yoga
http://bksiyengar.com

Bellur Iyengar Yoga center
http://belluriyengaryogacenter.com

Iyengaryogaföreningen i Sverige-Norge
http://www.iyfse.se

The Iyengar Yoga Center of Auckland
https://www.yogacentre.co.nz/www.yogacentre.co.nz/IYC_of_Auckland__home.html

Balmaine Iyengar Yoga Studio
https://balmainyoga.com