PROGRAM FÖR SJÄLVPRAKTIK
Nedan finns program som förslag till din självpraktik. Inom ramar för hur man praktiserar finns mycket frihet, det finns alltså vissa saker man bör förhålla sig till men programmen nedan är bara förslag och det finns många andra sätt att praktisera på. Vänligen använd dessa program endast för ditt egna syfte och om du redan gått på lektion hos oss på Yogasana. Detta för att säkerställa att du inte skadar dig eller att programmen inte missbrukas. Fråga alltid oss på Yogasana om du har några frågor.