• Yogasalen öppnar några minuter före klassen börjar.
  • Yoga praktiseras barfota och i mjuka kläder som inte begränsar till rörelse.
  • Som ny elev, meddela alltid din lärare om du har några allvarligare skador, hälsoproblem eller är eller nyligen varit gravid. Om du menstruerar dagen du kommer på klass meddela detta, allt för att bäst kunna anpassa praktiken för din hälsa.
  • Allt material som behövs för praktiken finns att tillgå i lokalen.
  • Yoga bör göras på tom mage, ät helst inte på två timmar före och en och en halv timma efter lektionen. Undvik även att dricka under lektionerna. Detta för att de processer som Yoga sätter igång skall få ske i fred.
  • Om du undrar över någonting tveka inte att ta kontakt.
  • Missar du klasser kan du ta igen dem under hela densamma termin som du löst kursen för. Du kan dock inte gå ett block och bara ta igen missade klasser, man kan då köpa klippkort eller betala per gång. Du som missar ofta och inte sällan har klasser att ta igen reko