loading...

SJÄLVPRAKTIK

(Aktuell på schemat som ledd självpraktik. Tillsammans med lärare görs en bestämd praktik. Ingen direkt undervisning men tillfälle för individuell hjälp och frågestund.)

Yoga är bäst när du börjar praktisera själv vid sidan av att du går på klasser för en lärare. För att hjälpa dig på vägen har jag öppet studion vissa dagar då du kan komma och praktisera själv. Jag kommer under denna tid även vara där och praktisera, så jag finns tillgänglig för frågor men främst är denna tid till för att du skall börja ta ansvar för din praktik och lära dig mer om Yoga. Yoga är en resa inåt i dig själv och därför fungerar det inte att bara gå på klasser där en lärare säger till en vad göra och inte. Lärarledd undervisning behöver du för att rättas in i rätt led. Vägen in i dig själv är inte lätt och kantad av känslospärrar, fysiska hämningar, ignorans, okunskap osv. en lärare är främst en vägledare när du tappat riktning eller inte ”ser”. En faktor jag tror spelar in när man har svårt att börja praktisera själv är att man hindras av rädsla; ”jag kan inte”, ”läraren petar alltid på mig och måste visa mig vad jag gör fel, det kan jag inte förstå själv” osv. När du börjar praktisera själv kommer du lära dig dubbelt så mycket Yoga, du kommer förstå mycket mer av positionerna, eftersom du måste tänka själv så kommer kroppen och sinnet minnas bättre vad som är rätt och fel och alla effekter Yogasana har får större verkan. När du praktiserar själv kommer allting redan inifrån såsom initiativ, uppmaningar och lärdomar vilket gör det MER till en resa inåt och Yoga för just DIG.
Självpraktikstiden passar dig som gått minst en introkurs. Du är välkommen när som helst under den avsatta tiden och har fri tillgång till material i salen. Självpraktiken är helt kostnadsfri och tiderna kan komma att utökas framöver.


LÄTTYOGAs
Livet varierar och i vissa perioder behöver man ta det lugnt, fysiskt som mentalt. I lättYogaklasserna är undervisningen mer långsam och med främsta fokus på rörlighet, avslappning och återhämtning. Vi undervisar de klassiska grundpositonerna i Yoga, men i lugnare tempo och med det stöd som behövs. LättYoga passar dig som upplever problem med stelhet, andra mindre krämpor eller mycket trötthet. Nivån är öppen och därför anpassas undervisningen var klass efter deltagarnas nivå och behov. 
 

GRUNDKURS
Du lär dig grunderna i Iyengaryoga, främst genom stående positioner. I Iyengaryoga börjar man lära sig de stående positionerna. De stående positionerna, Utthita Sthiti, är de mest skonsamma för kroppen i och med man använder i stort sett alla muskelgrupper i kroppen så skyddar man sina leder och stärker och sträcker ut musklerna. De är också tydliga för ögat att se, stora tydliga rörelser vilket gör att man får snabbt bättre kontakt med sin kropp och mer kroppslig förståelse. Genom positionerna, Asana, ökar du din kroppsmedvetenhet, koncentration och du öppnar upp och förbereder kroppen på mer avancerade positioner. Vi har grundkurserna om 6 tillfällen, alltså 6 veckor. Man kan efter en kursomgång självklart gå en 6-veckorskurs igen.


NIVÅ 1
Vi fortsätter praktisera mycket stående Asana, men går in i fler detaljer och utökar tiden i positionerna. Du introduceras i uppochnedvända positioner, samt praktiserar mer av de övriga Asanaklasserna; bakåtböjande, vridande, sittande, magstärkande och framåtböjande. Kursen passar dig som gått minst en introkurs. Vi introducerar enklare Pranayamaövningar, andningsteknik.


NIVÅ 1-2
Denna nivå är öppen för olika deltagre, både från nivå 1 och nivå 2 och är lite likt drop-in anpassad efter de som deltager på var klass. Som ett mellansteg, lite mer avancerat än nivå 1 men inte samma krav som på nivå 2. 


NIVÅ 2
Varje nivå fördjupar din kunskap och tar vid där den tidigare slutade. På denna nivå fördjupar du din kunskap inom och kroppen och sinnet är förberedd för mer avancerade Asana från varje Asanaklass, alltså framåtböjande, bakåtböjande, sittande, magstärkande, vridande och uppochnedvänd. Nivå 2 passar dig som gått flertalet terminer av nivå 1, rådfråga din lärare innan du byter upp till denna nivå. Pranayamapraktiken fördjupas ytterligare.


NIVÅ 2+
Nivå 2+ är för dig som pratiserat många år Iyengaryoga och är välbekant med Salamba Sirsasana, huvudstående och Salamba Sarvangasana, axelstående. Utöver de Asanakategorier som nämts ovan utforskas här fågelpositionerna, mer avancerade bakåtböjande och uppochnedvända positioner. På denna nivå tar även Pranayama, andningsteknik, en större plats.


SENIORYOGA
I Yoga finns något för alla att hämta, ung som äldre, frisk som sjuk, det gäller bara att anpassa för det skeende man befinner sig i. I seniorklasserna går vi igenom de klassiska grundpositonerna i Yoga, men i lugnare tempo och anpassat för när kroppen fått lite mer begränsningar i leder och med balansen. Enklare Pranayamaövningar, andningsteknik, är med som en del i undervisningen.

PLAYSHOP
"Din kropp och rörelse"
Vi utforskar kroppen både med hjälp av Yogapositioner men även andra rörelser, vi jobbar tillsammans och reflekterar . Vilken del av kroppen som får fokus kommer varierar från gång till gång. Vi söker för att finna gömda platser, styrkor ,svagheter eller möjligheter.
Lördagar ungefär en gång i månaden, se schema.