• Yogasalen öppnar några minuter före klassen börjar.
  • Yoga praktiseras barfota och i mjuka kläder som inte begränsar till rörelse.
  • Som ny elev, meddela alltid din lärare om du har några allvarligare skador, hälsoproblem eller är eller nyligen varit gravid. Om du menstruerar dagen du kommer på klass meddela detta, allt för att bäst kunna anpassa praktiken för din hälsa.
  • Allt material som behövs för praktiken finns att tillgå i lokalen.
  • Yoga bör göras på tom mage, ät helst inte på två timmar före och en och en halv timma efter lektionen. Undvik även att dricka under lektionerna. Detta för att de processer som Yoga sätter igång skall få ske i fred.
  • Om du undrar över någonting tveka inte att ta kontakt.

corona
Vi håller oss ständigt uppdaterade och förhåller oss till de aktuella rekommendationer. Undervisning av yoga försigår i den mån det är möjligt, just nu gäller max 8 personer samtidigt i en lokal och det gäller på alla klasser. Lokalen städas ofta och det yogamaterial som används tvättas av mellan varje användning. i lokalen finns handsprit och vi har en ingång och en utgång så det blir ingen folksamling mellan klasserna.
massagen är öppen som vanligt och håller hög hygien. oljan i sig är steriliserande samt massagen sker under tystnad.
i övrigt gäller att alla som besöker lokalen är friska och utan symptom.